اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 25 میزان , 1396

استعفای مقامات نظامی چقدر می‌تواند وضعیت امنیتی را بهبود بخشد؟

در جریان هستید که عبدالله حبیبی وزیر دفاع و قدم شاه شهیم لوی درستیز قوای مسلح افغانستان استعفا داده‌اند …

مشاهده در منبع اصلی