اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 عقرب , 1396

آیا استعفای مقامات می‌تواند در جلوگیری حملات بزرگ موثر باشد؟

جریان هستید که عبدالله حبیبی وزیر دفاع و قدم شاه شهیم لوی درستیز قوای مسلح افغانستان استعفا داده‌اند …

مشاهده در منبع اصلی