اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 5 جوزا , 1397

آیا خواست مقامات افغان در استراتیژی جدید امریکا گنجانیده خواهد شد؟

حکومت افغانستان می‌خواهد که هدف قرار دادن لانه‌های اصلی تروریزم در هر جایی که باشد درین استراتیژی گنجانیده شود ….

مشاهده در منبع اصلی