اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 28 میزان , 1396

آیا خواست مقامات افغان در استراتیژی جدید امریکا گنجانیده خواهد شد؟

حکومت افغانستان می‌خواهد که هدف قرار دادن لانه‌های اصلی تروریزم در هر جایی که باشد درین استراتیژی گنجانیده شود ….

مشاهده در منبع اصلی