اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 18 سنبله , 1397

بانک انکشاف آسیایی فیصدی رشد اقتصاد افغانستان را پیش بینی کرد

بانک انکشاف آسیایی، رشد اقتصاد افغانستان را درین سال پیش بینی می‎کند.
گزارش تازۀ این بانک توقع دارد که اقتصاد افغانستان دو اعشاریه پنج فیصد رشد خواهد کرد.
گزارش می‎افزاید که رشد اقتصادی بخاطر پیش بینی می‎شود که جمع آوری عایدات داخلی نسبت به گذشته منظمترشده، یک اندازۀ پیشرفت صنعتی به میان آمده و وضعیت جوی هم مناسب است.
وزارت اقتصاد افغانستان هم رشد اقتصادی را پیش بینی می‎کند ولی می‎گوید که این رشد سه اعشاریه پنج فیصد خواهد بود.

مشاهده در منبع اصلی