اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 24 سنبله , 1397

مسابقۀ نهایی زیبایی اندام امروز در کابل برگزار شد

رقابت نهایی زیبایی اندام کابل امروز برگزار گردید.
رقابت نهایی زیبایی اندام زون شرق کابل "وزن برداری" امروز برگزار گردید.
رامین مسئول دفتر رسانه‌های ریاست تربیت بدنی به رادیو آزادی گفت که این رقابت در سه بخش، بادی بیلدر و فتنس فزیکی به اشتراک ۱۸۷ بازیکن در ۴۵ کلپ ورزشی برگزار شده‎بود.
وی می‎گوید، در مسابقات امروز دو تن به دور نهایی ورزش زیبایی اندام راه پیدا کردند.

مشاهده در منبع اصلی