اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 8 سنبله , 1397

سنگ تهداب ورزشگاه معیاری کرکت در ننگرهار گذاشته شد

مقام‌های بورد کرکت کشور می‌گویند که این ورزشگاه تمام امکانات برای یک ورزشگاه معیاری را دارد و برای پیشرفت کرکت در کشور سودمند خواهد بود.

مشاهده در منبع اصلی