اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 25 میزان , 1396

سنگ تهداب ورزشگاه معیاری کرکت در ننگرهار گذاشته شد

مقام‌های بورد کرکت کشور می‌گویند که این ورزشگاه تمام امکانات برای یک ورزشگاه معیاری را دارد و برای پیشرفت کرکت در کشور سودمند خواهد بود.

مشاهده در منبع اصلی