اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 عقرب , 1396

سرکرده داعش دستگیر نشده است!

اخبار نشر شده مبنی بر بازداشت ابوبکر بغدادی تکذیب شد.

مشاهده در منبع اصلی