اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 28 میزان , 1396

خط و نشان کشیدن کوریای شمالی و امریکا علیه همدیگر

به راپور رویترز، کوریای شمالی اعلام کرد که حاضر است برای نشان دادن قدرت نظامی اش، به ناو طیاره بر امریکایی حمله کند! این در…

مشاهده در منبع اصلی