اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 عقرب , 1396

حیله گری های ترمپ ادامه دارد!

دونالد ترمپ در ادامه اقدامات عوام فریبانه خود به دیدار مجروحان جنگی رفت… به نقل از رویترز، رییس جمهوری امریکا با حضور در یک مرکز…

مشاهده در منبع اصلی