اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 27 جدی , 1396

ابعاد سیاسی یک عزل

در تازه ترين جنجال هاي حکومت وحدت ملي، عزل احمدضيا مسعود نماينده فوق العاده رييس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداري خوب، از سوي رييس جمهور غني، بعد ديگري از چالش ها را آشکار ساخت. در پي اين اقدام رييس جمهور بجز شخص احمد ضيا مسعود، کسي…

(Visited 1 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی