اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 7 سنبله , 1397

حکومت و رویکرد جدید امنیتی

سال گذشته براي مردم افغانستان و بخصوص نيروهاي امنيتي سال دشواري بود. تلفات افراد ملکي و نظامي طي عمليات ها و رويدادهاي گوناگون روند صعودي داشت و تعدادي از مناطق در تصرف طالبان درآمد و تعداد ديگر چندين بار بين نيروهاي امنيتي و شورشيان دست به دست شدند…

مشاهده در منبع اصلی