اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 عقرب , 1396

نسل جوان و رسالت بزرگ توسعه افغانستان

ديروز سمپوزيم ملي جوانان و اهداف توسعه پايدار با حضور ده ها تن از جوانان نخبه از سراسر افغانستان با سخنراني معاون دوم رييس جمهور پايان يافت. سرور دانش معاون دوم رييس جمهور در اين محفل اختتاميه گفت: «افغانستان يک کشور جوان است و جوانان…

مشاهده در منبع اصلی