اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 8 سنبله , 1397

پیامدهای حملات خونین انتحاری

حمله بر قول اردوي 209 شاهين که منجر به کشته و زخمي شدن ده ها سرباز و افسر اردوي ملي گرديد، يک ضربه بزرگ نظامي براي حکومت افغانستان به شمار مي آيد. اگرچه نيروهاي امنيتي در هر حالت براي فداکاري و مقابله با دشمن آمادگي دارند و روزانه ده ها تن از اين نيروها در جبهات…

مشاهده در منبع اصلی