اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 27 جدی , 1396

غلبه بر تضاد

هگل معتقد بود تاريخ:»هم نمايش عقل و هم کار عقل است» او عقل را يگانه فرمانرواي تاريخ قلمداد ميکرد و مقصود کانونياش توضيحِ تحققِ ديالکتيکيِ سوبژکيتويته در تاريخ بود؛ زيرا بسط خودبنيادي و تکامل آزاديِ انسان…

(Visited 1 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی
ما را دنبال کنید
آخرین خبرها
پربازدیدترین خبرها