اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 29 حوت , 1396

غربتِ دانش در دانشگاه

دانشگاه، نهاد بس مهمی است که در تمام دنیا نقش نهایت برجسته در پیشرفت جامعه ی بشری دارد. به این معنا که بنیاد رشد و پیشرفت اجتماع در تمام بخش ها ارتباط مستقیم با دانشگاه و دانش آموخته گان آن اجتماع دارد؛ چون…

(Visited 1 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی