اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 4 سنبله , 1397

الهیات طالبانی و تولید تفکر کشتار

تل عام سربازان اردوي ملي در قل اردوي 209 شاهين در مزار شريف بخشي از انضمامي سازي الهيات سياسي طالباني بود. مهم ترين وجه اين قتل عام که تنها از تفکر کشتار و الهيات طالباني بر مي آيد، اين است که سربازان غير مسلح…

مشاهده در منبع اصلی