اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

روزجهانی کتاب و نگاهی به کتاب پرفروش «روشنای خاکستر»

کتاب «روشناي خاکستر» از جمله پرفروشترينهاي کتاب سال 95 است. اين کتاب در مدت کوتاهي به چاپ چهارم رسيد. چاپ اول و دوم کتاب در داخل افغانستان، چاپ سوم در شهر لندن و براي چهارمينبار در نوبت چاپ گذاشته شده است…

مشاهده در منبع اصلی