اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 عقرب , 1396

فاجعه و ضرورت های پس از آن

انجام مناسک ديني پس از يک حادثة انساني، پسنديده است اما هرگز بسنده نيست. رأفت قلوب و اداي تعزيت در مصايب، يک امر عمومي است که مردم عادي نيز به آن قادر اند. به همين سبب است که عزاداري دولت ها در فاجعه هاي…

مشاهده در منبع اصلی