اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 11 جوزا , 1397

فاجعه و ضرورت های پس از آن

انجام مناسک ديني پس از يک حادثة انساني، پسنديده است اما هرگز بسنده نيست. رأفت قلوب و اداي تعزيت در مصايب، يک امر عمومي است که مردم عادي نيز به آن قادر اند. به همين سبب است که عزاداري دولت ها در فاجعه هاي…

مشاهده در منبع اصلی