اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 29 جدی , 1396

فاجعه و ضرورت های پس از آن

انجام مناسک ديني پس از يک حادثة انساني، پسنديده است اما هرگز بسنده نيست. رأفت قلوب و اداي تعزيت در مصايب، يک امر عمومي است که مردم عادي نيز به آن قادر اند. به همين سبب است که عزاداري دولت ها در فاجعه هاي…

(Visited 2 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی