اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 14 سنبله , 1397

صلح و جامعه پایدار

صلح، عدالت و جامعه پايدار، يکي از شعارها و اهداف اصلي سازمان ملل متحد براي توسعه پايدار و يکي از محورهاي اصلي سمپوزيم ملي جوانان افغانستان بود که در تاريخ (1/2/1396) مورد توجه، تحليل و بررسي اين سمپوزيم…

مشاهده در منبع اصلی