اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 21 سنبله , 1397

ویرانگری زبانی رسانه‌های دیداری و شنیداری

رسانه ها رکن چهارم قدرت در جامعه است که در ذهنيت سازي، کنترول، پرورش افکار عمومي و مسير دادن جامعه نقش مستقيم و چشم گيردارد. در عصر ما که عصر اطلاعات و دنياي رسانه است، اين قدرت روز به روز بيشتر و بيشتر ميگردد…

مشاهده در منبع اصلی