اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 29 جدی , 1396

ازدواج کودکان؛ پیامدها وراهکاری مبارزه باآن

بلوغ جسمي و رواني يکي از شرايط عمده ي انساني و اسلامي ازدواج است که تاکيد فراواني بر آن شده است. ادبيات و ارزشهاي اسلامي نشان ميدهد که ازدواج بدون رضايت طرفين و بدون درک و فهم زوجين از ارزشها، اهداف و فلسفه…

(Visited 2 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی