اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 25 میزان , 1396

نمایش توانایی با کشتار و خشونت

طی ماه هاي اخير گروه هاي تروريستي و هراس افگنان به منظور انتقام از نيروهاي امنيتي و دفاعي افغانستان، اماکن عمومي و مراکز نظامي و دولتي را مورد هدف قرار مي دهند، هراس افگنان در نبردهاي رو در رو همواره در برابر نيروهاي…

مشاهده در منبع اصلی