اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 26 جدی , 1396

چالشهای حضور زنان در سطوح رهبری

پانزده سال قبل تغــیــیرات اساسی جهت اشتراک زنان در همه پروسههای اجتماعی به وجود آمد. حکومت متعهد به حمایت از حقوق زنان گردید و همه مردم بدون تفکیک جنسیت در قانون اساسی کشور دارای حقوق برابر شدند.

(Visited 1 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی