اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 7 سنبله , 1397

پیروزی پی هم افغانستان در برابر تیم کرکت ایرلند در سطح ملی وبین المللی استقبال شد

پیروزی های پی در پی تیم کرکت افغانستان در بازی های بیست اوره در مقابل تیم کرکت ایرلند، در سطح ملی و بین المللی مورد تقدیر قرار گرفت.

مشاهده در منبع اصلی