اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 6 جوزا , 1397

هشدار رییس‌جمهور مبنی بر مسدود ساختن شورای ملی

در حالیکه قانون اساسی افغانستان در ماده 144 شرایط برای انتقال بعضی از صلاحیت های شورای ملی را به حکومت توسط رییس جمهور پیش بینی کرده است اما رییس جمهور غنی در دیدار با شماری از اعضای ولسی جرگه هشدار داده است که اگر وزرای سکتور های امنیتی و رییس عمومی امنیت ملی در نتیجه استیضاح ولسی جرگه سلب صلاحیت شوند دروازه های شورای ملی را مسدود خواهد کرد.

مشاهده در منبع اصلی