اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 8 جوزا , 1397

ورزشکاران مبارزات آزاد با هزینه شخصی عازم کشور هندوستان شدند

اعضای تیم ملی مبارزات آزاد کشور برای اشتراک در رقابت های جنوب آسیا دیروز سه شنبه راهی هندوستان شدند.به گزارش خبرگزاری آوا، تیم ۶ نفری مبارزات آزاد کشور جهت اشتراک در رقابت های "WFC" کشورهای آسیایی، عازم هندوستان شدند.قرار است این مسابقات به میزبانی هندوستان از ۲۷ تا ۲۹ اپریل میان ورزشکاران کشورهای آسیایی برگزار شود که گفته می شود ورزشکاران افغانستان از آمادگی های خوبی برخوردارند.داد محمد پاینده اختری، رییس اجرایی کمیته ملی المپیک افغانستان به آوا گفت که در این رقابت ها از کشور ما ۶ ورزشکار در ۶ وزن به رقابت می پردازند.وی ادامه داد که این ورزشکاران با هزینه شخصی شان به این مسابقات اشتراک می کنند و هیچ بودجه از سوی دولت اختصاص داده نشده و باید به همچو ورزشکاران افتخار کرد.از سوی دیگر، ورزشکاران کشور می گویند که روز به روز مشکلات در ارگان های ورزشی بیشتر می شود و ما خواهان بررسی جدی از سوی حکومت هستیم تا از این مشکلات ورزشکاران بیرون شوند.این در حالی است که در دو سال گذشته کشمکش ها میان ریاست تربیت بدنی و ورزش به اوج خود رسیده و هیچ نهادی نیست که به این مشکلات رسیدگی کند.به باور برخی از کارشناسان ورزش کشور اگر این مشکلات و دو گانگی ریاست المپیک حل نشود، ورزش به سوی نابودی خواهد رفت.

مشاهده در منبع اصلی