اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 21 سنبله , 1397

دیپلوماسی به جای جنگ، راه حل بحران در افغانستان

آریانانیوز: امریکا نیاز دارد تا به جای جنگ، راه حل سیاسی را در رویکرد جدید خود در اولویت قرار دهد و مسیر مذاکرات سیاسی را…

مشاهده در منبع اصلی