اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 5 جوزا , 1397

دیدار وزیرمالیه با رئیس اجرائیوی بانک جهانی و سرپرست ادارۀ بین المللی انکشافی آمریکا

محترم اکلیل حکیمی با رئیس اجرائیوی بانک جهانی و سرپرست ادارۀ بین المللی انکشافی ایالات متحده آمریکا، بطور جداگانه دیدار و گفتگو کرد.

مشاهده در منبع اصلی