اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 25 میزان , 1396

واکنش پاکستان دربرابر جنایت اخیرطالبان!

پاکستان حمله تروریستی طالبان به پایگاه نظامی افغانستان را محکوم کرد…

مشاهده در منبع اصلی