اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 21 سنبله , 1397

واکنش پاکستان دربرابر جنایت اخیرطالبان!

پاکستان حمله تروریستی طالبان به پایگاه نظامی افغانستان را محکوم کرد…

مشاهده در منبع اصلی