اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 26 سنبله , 1397

اسلام آباد همواره همراه کابل خواهد بود!

وزیر مالیه پاکستان گفت: امنیت در افغانستان ارتباط مستقیم با امنیت در کشورهای همسایه خاصتاً پاکستان دارد و ما همواره همراه دولت کابل خواهیم بود…

مشاهده در منبع اصلی