اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 29 میزان , 1396

اسلام آباد همواره همراه کابل خواهد بود!

وزیر مالیه پاکستان گفت: امنیت در افغانستان ارتباط مستقیم با امنیت در کشورهای همسایه خاصتاً پاکستان دارد و ما همواره همراه دولت کابل خواهیم بود…

مشاهده در منبع اصلی