اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 26 جدی , 1396

سند تمدید یادداشت تفاهم کمکهای جاپان با افغانستان امضا شد

روزگذشته سند تمدید یادداشت تفاهم مساعدت های غیر پروژه یی جاپان با افغانستان امضا شد.

(Visited 1 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی