اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 29 جدی , 1396

وعده های پوچ غنی به مردم داغدار…

سخنگوی رییس جمهورگفت: نیرو‌های امنیتی افغانستان نمی‌گذارند فعالیت دشمنان کشور گسترش یابند و آنها را نابود خواهند کرد!!

(Visited 1 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی