اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 27 جدی , 1396

مساعدت با ۱۷۸۳تن از بیجا شده گان در ارزگان

موسسه (WFP) تحت رهبری آمریت امور مهاجرین ولایت ارزگان برای ۱۷۸۳تن که از اثر جنگ و ناامنی از ولسوالی های نا امن و مناطق مرکزی…

(Visited 1 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی