اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 30 اسد , 1397

مساعدت با ۱۷۸۳تن از بیجا شده گان در ارزگان

موسسه (WFP) تحت رهبری آمریت امور مهاجرین ولایت ارزگان برای ۱۷۸۳تن که از اثر جنگ و ناامنی از ولسوالی های نا امن و مناطق مرکزی…

مشاهده در منبع اصلی