اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 27 جدی , 1396

سروی صدها فامیل بیجاشده در ولایت سرپل

  آمریت امور مهاجرین وعودت کنندگان ولایت سرپل با همکاری موسسات کمک کننده، ۴۰۰ فامیل بیجاشده را در آن ولایت سروی نموده است.

(Visited 1 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی