اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 عقرب , 1396

از برنده گان مسابقه رسامی تقدیر شد

  مسابقه رسامی میان ده مکتب و شاگردان پرورشگاه ها برگزار شد و بین برنده گان تقدیر نامه و تحایف توزیع گردید.

مشاهده در منبع اصلی