اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 28 میزان , 1396

جلسه هماهنگی کاهش خشونت علیه زنان دایر شد

روز گذشته جلسه مذکور، با حضور رییس اطلاعات و ارتباط عامه لوی څارنوالی  وهمچنین اشتراک نماینده های حقوق بشر، وزارت امور داخله و موسسه Jssp…

مشاهده در منبع اصلی