اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 12 جوزا , 1397

جلسه هماهنگی کاهش خشونت علیه زنان دایر شد

روز گذشته جلسه مذکور، با حضور رییس اطلاعات و ارتباط عامه لوی څارنوالی  وهمچنین اشتراک نماینده های حقوق بشر، وزارت امور داخله و موسسه Jssp…

مشاهده در منبع اصلی