اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 5 جوزا , 1397

مساعدت به بیجاشدگان کندز

  تعداد ۳۶ خانواده از بیجاشدگان ولایت کندز مورد مساعدت قرارگرفتند.

مشاهده در منبع اصلی