اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 28 میزان , 1396

مساعدت به بیجاشدگان کندز

  تعداد ۳۶ خانواده از بیجاشدگان ولایت کندز مورد مساعدت قرارگرفتند.

مشاهده در منبع اصلی