اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 27 جدی , 1396

برگزرای برنامه توانمند سازی در جهت دستیابی به خدمات مالی در تالار سینما ذینب

برنامه توانمند سازی زنان جهت دستیابی به خدمات مالی، از سوی وزارت امور زنان با هماهنگی و پشتیبانی مالی عزیزی بانک و برنامه ام حواله…

(Visited 1 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی