اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 10 سنبله , 1397

تهداب گزاری یک مکتب در شهرک مهاجرین فراه

  روزگذشته یک مکتب در شهرک مهاجرین در ولایت فراه تهداب گزاری شد.

مشاهده در منبع اصلی