اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 7 جوزا , 1397

تهداب گزاری یک مکتب در شهرک مهاجرین فراه

  روزگذشته یک مکتب در شهرک مهاجرین در ولایت فراه تهداب گزاری شد.

مشاهده در منبع اصلی