اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 28 میزان , 1396

اشتراک کارمندان وزارت امور خارجه در کمپاین اهدای خون

  کارمندان وزارت امور خارجه روز گذشته، سی و یک هزار و پنج صد سی سی خون را جهت کمک برای زخمیان حمله تروریستی بالای…

مشاهده در منبع اصلی