اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 13 سنبله , 1397

اشتراک کارمندان وزارت امور خارجه در کمپاین اهدای خون

  کارمندان وزارت امور خارجه روز گذشته، سی و یک هزار و پنج صد سی سی خون را جهت کمک برای زخمیان حمله تروریستی بالای…

مشاهده در منبع اصلی