اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 28 میزان , 1396

اعترافاتِ احسان الله احسان، حامیانِ طالبان را رسوا کرد!

سخنگوی سابق تحریک طالبان پاکستان گفت: حامیانِ طالبان کشورهای غربی هستند…

مشاهده در منبع اصلی