اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 15 سنبله , 1397

بیدارگر عصر بیداد

میخواهم زندگینامه شخصی را ورق بزنم که با استفاده از اندوخته‎های علمی‎اش، میخواهد نظام آموزشی و تحقیقات علمی کشور را معیاری بسازد؛ کسی که به برقراری ارتباطات میان تمام افغان‎ها از ارتباطات فردی گرفته تا ارتباطات گروهی و قبیلوی فکر میکند. این شخص دکتور عبدالقهار سروری، روزنامه‎نگار، استاد پوهنتون و فعال سیاسی است.

مشاهده در منبع اصلی