اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 7 سنبله , 1397

حمله گروهی طالبان به یک پایگاه نظامی در ولایت بلخ

در حمله طالبان بالای یک پایگاهی نظامی در ولایت بلخ بیش از یک صد تن کشته و یا  هم زخم برداشتند

مشاهده در منبع اصلی