اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 عقرب , 1396

حمله گروهی طالبان به یک پایگاه نظامی در ولایت بلخ

در حمله طالبان بالای یک پایگاهی نظامی در ولایت بلخ بیش از یک صد تن کشته و یا  هم زخم برداشتند

مشاهده در منبع اصلی