اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 عقرب , 1396

زندگی کودکان مهاجر؛ سوژه مستند تازه الکا سادات

الکا سادات، مستندساز با تجربه که بیشتر فلم های مستند در مورد زندگی زنان و کودکان تهیه میکند، این‎بار فلم مستند جدیدی را روی وضعیت کودکان افغان در مهاجرت تهیه کرده است. خانم سادات برای ساخت فلم مستند جدیدش به کشور هالند رفته و زندگی کودکان مهاجر را در این کشور زیر بررسی گرفته است. او میگوید:” در حال حاضر مصروف ساخت فلم مستندی در مورد اطفال مهاجر افغان در هالند هستم.”

مشاهده در منبع اصلی