اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 15 سنبله , 1397

اولین دختر مدل افغان

حرفه مدلینگ در افغانستان کاملاً یک حرفه جدید و شغلی است که تاکنون در فرهنگ و رسوم جامعه سنتی ما جای خودش را پیدا نکرده است. با این حال، شماری از جوانان در صدد بر آمده‎اند تا مدلینگ را به عنوان یک حرفه در جامعه رایج سازند و با استفاده از آن، فرهنگ و رسوم افغانستان را بیشتر به نمایش بگذارند.

مشاهده در منبع اصلی