اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 4 سنبله , 1397

در حسرت نقش عاشقانه

نفــــیسه نفــیس، هــنرمــند تــیاتر و سینما، میگــویــد حدود 39 سال اســت که بـــه عنوان یک هــنرپــیــشــۀ تیــاتر و سینما در کشور فعالیت میکند، اما تاکنون یک بار هم نقش عاشقانه به وی داده نشده است. این هنرپیشۀ سابقه‎دار که تاکنون بیشتر در نقشهای منفی و کمیدی بازی کرده است، با همین خصوصیات فلمیاش در میان مردم شهــرت یــافــتــه است. او میگوید:”بیشتر نقشهای کمیدی و منفی را بازی کرده‌ام. تــاکــنون یک بار هم نقش عاشقانه به من داده نشده است.” وی در عین حال میگــویــد در فلمهایش بیشتر در نقش مادر و به گونۀ منفی ظاهر شده است. هرچند او مدعی است هر نقشی که از سوی دایرکتر برایش داده شود، میتواند به راحتی از عهدۀ آن برآید، اما فلمسازان، وی را به حیث یک ممــثل نــقش منفی و کمیدی تشخیص داده‎اند.

مشاهده در منبع اصلی