اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 7 جوزا , 1397

جاپان کاستی های دولت وحدت ملی را تامین کرد!

آریانانیوز: کشور جاپان 3.6 ملیون دالر برای توسعه قریه ها و تعلیم و تربیه به افغانستان کمک کرد.

مشاهده در منبع اصلی