اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 27 جدی , 1396

کار فاز سوم بند کمال خان آغاز شد.

  رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، روز گذشته در رأس یک هیئت عالی رتبۀ دولتی به منظور افتتاح کار فاز سوم بند کمال خان به شهر…

(Visited 1 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی