اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 13 سنبله , 1397

کار فاز سوم بند کمال خان آغاز شد.

  رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، روز گذشته در رأس یک هیئت عالی رتبۀ دولتی به منظور افتتاح کار فاز سوم بند کمال خان به شهر…

مشاهده در منبع اصلی