اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 8 سنبله , 1397

وزارت زراعت ۱۵ سبزخانه را در ولایت لغمان ایجاد نمود.

  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری با سرمایه گذاری شرکت دلنشین ۱۵ سبزخانه را به مساحت شش جریب زمین در ولایت لغمان ایجاد نمود.

مشاهده در منبع اصلی