اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 28 میزان , 1396

وزارت انرژی و آب از کاهش قیمت برق وارداتی از کشورازبکستان خبرداد.

  وزارت انرژی و آب در دوسال اخیر تلاش کرده است با اتخاذ استراتیژی مشخص برای بهبود عرضه خدمات و کاهش قیمت برق در کشور…

مشاهده در منبع اصلی